Pērļu māja

Es - maza pērle
Uz šīs lielās planētas.
Mēs - Tu un es - 
Esam kopā pērļu virtenē.

Pērļu mājā - 
Kopā dziedāsim!
Pērļu mājā - 
Kopā dejosim!
Pērļu mājā - 
Kopā spēlēsim!
Pērļu mājā - 
Kopā mīlēsim!

Es un Tu,
Tu un es -                                        
Pērles mēs uz šīs planētas!

Artboard 114 copy.png